.

RON 1459.98
RON 48.20
RON 1598.00
RON 661.96
RON 67.18